31.05.19 r.

Lekcje pokazowe dla Rodziców

Podajemy informacje odnośnie lekcji pokazowych dla wszystkich grup.
W przypadku gdy ktoś chodzi tylko raz w tygodniu i lekcja pokazowa wypada w inny dzień to również zapraszamy (przykład: grupa poniedziałki i środy i osoba chodząca tylko w poniedziałki wyjątkowo może przyjść na lekcję pokazową swojej grupy 05.06)