25.03.21 r.

Ważny komunikat!

W związku z nowymi obostrzeniami informujemy, że nasze zajęcia oraz przygotowania do spektaklu i najbliższych zawodów będą przebiegały zgodnie z planem.
 
Otwarte będzie wejście do budynku z poziomu -1.
 
Jednocześnie przypominamy wszystkim by dbali o odporność i w przypadku jakiejkolwiek infekcji nie przychodzili na wyznaczone zajęcia.