Warunki płatności za zajęcia:

 

- Stała opłata miesięczna jest opłatą członkowską (abonament miesięczny) w danej grupie.


- Opłatę należy uregulować przed pierwszymi zajęciami danego miesiąca (np. za listopad przedpłata do końca października).


- Płatność za ABONAMENT możliwa jest tylko w formie przelewu na konto:

Studio Tańca GRAWiTAN Wojciech Boryca

ul. Kraczewicka 35/16

24-320 Poniatowa

mBank: 22 1140 2004 0000 3702 7716 8879

 

tytuł przelewu: imię i nazwisko uczestnika, rodzaj zajęć oraz miesiąc, za który dokonywana jest opłata, np: "Jan Kowalski, B2 + A2 FIOLETOWA, październik 2022"

 

Osoby, które chcą otrzymywać fakturę prosimy o przesłanie danych (NAZWISKO i IMIĘ, ADRES) na nasz e-mail: grawitan@o2.pl

Takie rozwiązanie będzie czytelne i unikniemy błędów i literówek.

 

 

Objaśnienia do CENNIKA:

 

Podane ceny obowiązują od września 2022 do czerwca 2023r (wyjątek grupy TEATRALNE) - od lutego składka TEATRALNA wejdzie w regularne opłaty miesiączne a więc zamiast jednorazowej kwoty 300zł teraz co miesiąc będzie o 30zł powiększone CZESNE/ABONAMENT)

 

Koszt pojedynczej lekcji (płatnej na miejscu) wynosi 40zł.

ABONAMENT – stała kwota płatna co miesiąc (gwarantuje niższą cenę za zajęcia przy systematycznej frekwencji). Abonament nie podlega pomniejszeniu w przypadku niewykorzystanych wejść w danym miesiącu ale też nie wzrasta jeśli miesiąc jest „dłuższy”.

 

Tabela przedstawia koszt ABONAMENTU w zależności od częstotliwości zajęć w ciągu tygodnia na jedną osobę (należy liczyć oddzielnie na każdą osobę w przypadku rodzeństw).

 

 Ustalone grupy (zajęcia) w ciągu tygodnia

 Abonament miesięczny

(śr liczba lekcji/m-c)

 Grupy TEATRALNE np BT1 + AT1 

w nawiasie - zmiana od LUTEGO 2023

1 100 zł (4)  
2 175 zł (8)  
3 230 zł (12)  
4 280 zł (16) 225 (255) zł
5 330 zł (20) 280 (310) zł
6 390 zł (24) 330 (360) zł
7 455 zł (28) 380 (410) zł
8 i więcej 520 zł (32 i więcej) 430 (460) zł

 

Przykład 1: Czesne za grupę fioletową A3 tylko we wtorki wynosi 100zł. Jeśli w miesiącu wyjdzie 5 wtorków (wartość zajęć wynosi 200zł) czesne nie ulega zmianie i nadal jest to 100zł. Jeśli wypadły Święta i są 3 poniedziałki w np. grudniu czesne nie ulega zmianie.

 

Przykład 2: Czesne za grupy B1 i A1 poniedziałki i środy wynosi 280zł. Jeśli w miesiącu wyjdzie 5 poniedziałków i 4 środy (łącznie 18 lekcji to wartość zajęć wynosi 720zł) czesne nie ulega zmianie i nadal jest to 280zł.