Warunki płatności za zajęcia:

 

- Stała opłata miesięczna jest opłatą członkowską w danej grupie.


- Opłatę należy uregulować przed pierwszymi zajęciami danego miesiąca (np. za listopad przedpłata do końca października).


- Płatność za zajęcia możliwa jest tylko w formie przelewu na konto:

 

GRUPY z LUBLINA:

Wojciech Boryca

ul. Kraczewicka 35/16

24-320 Poniatowa

mBank: 72 1140 2004 0000 3202 3218 7772

 

GRUPY z PONIATOWEJ:

Teatr Tańca GRAWITAN
ul. Kraczewicka 35/16
24-320 Poniatowa
Raiffeisen Bank:  72 1750 0012 0000 0000 0955 9515

 

tytuł przelewu: imię i nazwisko uczestnika, rodzaj zajęć oraz miesiąc, za który dokonywana jest opłata, np: "Jan Kowalski, K5 + A5 FIOLETOWA, wrzesień 2017"

 

Osoby, które chcą otrzymywać fakturę prosimy o przesłanie danych (NAZWISKO, IMIĘ, PESEL/NIP, ADRES) na nasz e-mail: grawitan@o2.pl

Takie rozwiązanie będzie czytelne i unikniemy błędów i literówek.

 

 

Objaśnienia do CENNIKA

 

1) POJEDYNCZE ZAJĘCIA (dotyczy tylko zajęć - AKROBATYKA)

 

Wprowadzamy możliwość wykupowania zajęć z AKROBATYKI (gotówką) przed każdymi zajęciami na miejscu (tylko za wykorzystane zajęcia).

Koszt każdej lekcji - 20zł

 

 

2) STAŁE CZESNE

W związku z nowymi możliwościami łączenia zajęć od stycznia 2017r. wprowadzamy uniwersalny sposób obliczania czesnego za zajęcia.

 

Czesne przede wszystkim powiązane jest z PRZYNALEŻNOŚCIĄ do danej grupy (częstotliwością zajęć w ciągu tygodnia) - dlatego nie można "odrabiać" zajęć na innych grupach (np. jeśli ktoś zdeklarował się TYLKO na soboty nie przychodzi na grupę we wtorek i na odwrót).

 

NIE stosujemy odliczeń za niewykorzystane zajęcia - zależy nam na systematyczności (kto chodzi regularnie osiąga najlepsze efekty naszej pracy).

 

Tabela przedstawia koszt w zależności od częstotliwości zajęć w ciągu tygodnia na jedną osobę (należy liczyć oddzielnie na każdą osobę w przypadku rodzeństw).

 

 Ustalone grupy (zajęcia) w ciągu tygodnia  Czesne STAŁE / miesięcznie
60 
100 
130 
150 
180 
200 

 

Prosimy pamiętać, że u nas opłaty związane są z całością naszych działań i starań o jak najwyższą jakość i efekty nauczania.

 

Z góry dziękujemy za terminowe regulowanie opłat.