Od tego sezonu ZAPISY oraz KONTYNUACJE dokonywane są poprzez opłacenie wybranej formy i częstotliwości zajęć po uprzednim kontakcie mailowym (grawitan@o2.pl).

 

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE NA ROZPOCZĘCIE SEZONU 2021/2022
05 i 12 września (niedziela) w godz 10:00 - 13:00 w naszym Studio (Galeria GALA na 2p.) będzie możliwość osobiście dowiedzieć się wszystkiego na temat naszych zajęć itd (szczególnie dla nowych osób).

 

DLA NOWYCH OSÓB - ZAPISY

Podajemy kilka wskazówek dla osób, które chcą do nas dołączyć:

1) najlepiej zacząć od ZAJĘĆ WAKACYJNYCH w trakcie lipca, które dedykujemy nowym uczestnikom.

2) KARTA KLIENTA - osoby, które po raz pierwszy dokonują opłaty za regularne zajęcia (wrzesień-czerwiec) do kwoty pierwszego przelewu doliczają 10zł dzięki czemu otrzymują KARTĘ KLIENTA (należy podać Imię i Nazwisko Uczestnika, rok ur. i tel kontaktowy). KARTA upowarznia do wejścia na zajęcia. W przypadku zgubienia/zniszczenia należy wyrobić następną KARTĘ (ponownie koszt 10zł).

3) w trakcie roku szkolnego można dołączyć do grup: AKROBATYKI, SZARF, MODERNU oraz BALETU (grupy otwarte oznaczone na grafiku literą "B" natomiast "BT" są grupami teatralnymi zamkniętymi).

4) do grup teatralnych zamkniętych mogą dostać się osoby z grup otwartych (pakiet Balet + Akrobatyka) po konsultacji z Panią Pauliną Pielach - Boryca.

5) najmłodsze dzieci (wiek 5-6 lat) najlepiej jeśli zaczynają od zajęć ogólnorozwojowych (Akrobatyka) - polecamy zacząć od pojedynczej lekcji (koszt 35zł).

 

DLA OBECNYCH UCZESTNIKÓW NASZYCH ZAJĘĆ - KONTYNUACJA

1) chęć kontynuacji zajęć należy potwierdzić poprzez opłacenie CZESNEGO (aktywacji KARTY KLIENTA) z uwzględnieniem aktualnego GRAFIKU i CENNIKA.

2) uczestnicy zajęć AKROBATYKA mogą rozszerzyć zajęcia o BALET (grupy otwarte) co w przyszłości może umożliwić wejście do grup TEATRALNYCH (występujących w naszych spektaklach)

3) rozszerzamy ofertę zajęć o kolejne grupy SZARF (aerial silks) i będzie możliwość wygodnego połączenia tych zajęć z akrobatyką oraz taniec współczesny MODERN.